Vítejte na našich stránkách

Posláním naší auditorské práce je nezávislý pohled na účetní výkazy klienta. Ověřením účetních výkazů publikovaných vedením společnosti tak zvyšujeme jejich věrohodnost jednak pro externí subjekty jako jsou banky, věřitelé apod., jednak pro akcionáře a majitele.

Dále poskytujeme komplexní služby v oblasti účetnictví a ekonomického poradenství. Identifikujeme rizika, odhalujeme rezervy, optimalizujeme procesy a zefektivňujeme kontrolní mechanismy.

 

Naše společnost

Naše společnost Audit EU s.r.o. byla založena v roce 2006. Její aktuální i bývalí společníci navázali na předchozí několikaleté zkušenosti získané v pracovních poměrech v různých auditorských společnostech. Audit EU s.r.o. je držitelem oprávnění č. 468 vydané Komorou auditorů České republiky.