Účetní poradenství

 • Zpracování účetních závěrek
 • Zpracování vnitropodnikových směrnic
 • Poradenství při řešení účetních případů
 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Ověření správnosti vnitřních kontrol tj. metod, postupů a předpisů při předávání informací do účetního systému
 • Prověření informačního systému používaného pro vedení účetnictví se zaměřením na splnění požadavků zákona o účetnictví
 • Návrhy vnitřního kontrolního systému
 • Zpracování vnitropodnikových směrnic
 • Spolupráce při sestavení účetní závěrky
 • Optimalizace kalkulací a návrh způsobu oceňování

zpět