Ekonomické poradenství

  • Zpracování podkladů k žádostem o úvěry pro banky
  • Zpracování podnikatelských záměrů včetně ekonomického posouzení vybraných ukazatelů a veličin
  • Vyhodnocení ekonomických ukazatelů k určitému datu
  • Sledování vybraných ekonomických ukazatelů v časové řadě
  • Ověření funkčnosti vnitřních kontrol, tj. metod, předpisů a postupů používaných ve firmě
  • Manažerské účetnictví

zpět