O společnosti

Naše společnost Audit EU s.r.o. byla založena v roce 2006. Její aktuální i bývalí společníci navázali na předchozí několikaleté zkušenosti získané v pracovních poměrech v různých auditorských společnostech. Audit EU s.r.o. je držitelem oprávnění č. 468 vydané Komorou auditorů České republiky.

Auditoři i asistenti auditorů při své práci důsledně uplatňují metodiku, která se opírá o auditorské standardy vydané Komorou auditorů České republiky. Všichni zaměstnanci se průběžně vzdělávají, aby byli ve svém oboru opravdovými profesionály.

K potřebám klientů přistupujeme individuálně. Našimi stávajícími klienty jsou právnické i fyzické osoby působící v České republice.